Um eignarhaldsmál Vinnslustöðvarinnar - að gefnu tilefni

Greint er frá því í fréttum að ítrekuð sé beiðni hóps alþingismanna um að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra gefi Alþingi skriflega skýrslu um „eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi“.  Skýrslubeiðendur eru Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn og fleiri.

Meðal annars er óskað eftir upplýsingum um fjárfestingar útgerðarfélaganna í „félögum sem ekki hafa útgerð með höndum á síðustu 10 árum og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019“ og um fjárfestingar „tengdra eignarhaldsfélaga útgerða í félögum sem ekki hafa útgerð fiskiskipa með höndum á síðustu 10 árum og bókfært virði eignarhluta þeirra í árslok 2019.“

Skýrslubeiðnin og afgreiðsla málsins á vettvangi framkvæmdavaldsins hefur að sjálfsögðu sinn gang en að þessu gefna tilefni þykir rétt að benda á að allar upplýsingar um fjárfestingar Vinnslustöðvarinnar eru birtar í ársreikningum félagsins og aðgengilegar öllum sem áhuga hafa og bera sig eftir þeim. Samandregnar eru þær hér í meðfylgjandi töflu. Þar eru svör við spurningum sem koma fram í skýrslubeiðni alþingismannanna.

Vinnslustöðin er þar að auki meðeigandi en í miklum minnihluta eignarhalds í nokkrum félögum til viðbótar, til dæmis í Okada Suisan í Japan. Þessa er að sjálfsögðu getið skilmerkilega í ársreikningum samstæðunnar.

Meginþættir í fjárfestingum Vinnslustöðvarinnar eru aðallega af tvennum toga:

  1. Sölu og markaðsstarfsemi, einkum á erlendum mörkuðum. Þannig nálgast félagið neytendur/viðskiptavini/notendur á heimavelli þeirra og stuðlar að því að uppfylla enn betur óskir þeirra, væntingar og kröfur. Hér er annars vegar vísað til fyrirtækja sem framleiða vörur úr sjávarfangi Vinnslustöðvarinnar fyrir neytendamarkað og hins vegar til beinna samskipta við neytendur, hvort heldur eru gestir veitingahúsa eða viðskiptavinir stórmarkaða.
  2. Áframvinnsla afurða, einkum í Vestmannaeyjum. Þannig hefur Vinnslustöðin tekið þátt í að fullvinna loðnu- og þorskhrogn, sjóða niður lifur og þurrka haus og bein.

Allar fjárfestingar Vinnslustöðvarinnar hafa að meginmarkmiði að efla og styrkja atvinnulíf og byggð í Vestmannaeyjum og stuðla að enn meiri landvinningum fyrir íslenskt sjávarfang á alþjóðlegum matvörumarkaði.

Cookies on VSV website.

This site uses cookies. By browsing our site you acknowledge that you have read and agree with our cookie policy.